Ook dit jaar doen we weer mee met de Grote Clubactie. De jongste leden (mini’s en c’s) zijn al hard bezig om loten te verkopen.

Tot nu toe hebben zij al € 140 opgehaald. Lekker bezig!

Maar ook alle andere leden kunnen hun steentje bijdragen. Koop nu je lot via onderstaande QR-code:

Of via onze verkooppagina: https://lot.clubactie.nl/lot/volleybalvereniging-delta/210758

Mochten jullie vragen hebben dan kun je contact opnemen met Monica Gronsveld (monica.gronsveld@ziggo.nl)

Algemene Ledenvergadering

Beste (ouders van) leden van volleybalvereniging VVV Delta,

We zijn het seizoen weer enthousiast gestart met volleyballen en nu wordt het weer tijd voor de Algemene Leden Vergadering.
Deze zal worden gehouden op Donderdag 6 oktober 2022 in Sporthal Kerkpolder.

Bij dezen nodig ik u van harte uit om deze ledenvergadering bij te wonen.

De (voorlopige) Agenda van de Ledenvergadering VVV Delta – 6 oktober 2022 is als volgt:

Locatie is de bestuursruimte van Sporthal Kerkpolder,
aanvang is om 20:15 uur.

De agenda is als volgt:

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de ALV 2021
 4. (Kort) algemeen jaarverslag 2021 – 2022
 5. Financieel verslag
  1. Jaarverslag en balans.
  2. Verslag Kascommissie
  3. Decharge Bestuur
  4. Begroting komende seizoen
 6. Activiteitenplan (voor zover afwijkend van andere jaren).
 7. Nieuw Huishoudelijk reglement
  Graag vooraf doornemen*, want we gaan dit niet per pagina doornemen,
  alleen vragen en opmerkingen verwerken.
 8. Bemensing bestuur
 9. Bemensing van de commissies
 10. Verkiezing Kascommissie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

*  Relevante documenten zijn hier te vinden :
    http://vvvdelta.nl/bestanden-alv/

 Cor Fransen

Voorzitter VVV Delta.

Seizoen 2022-2023

We gaan weer beginnen! Het nieuwe seizoen staat voor de deur en vanaf 15 augustus gaan de zaaltrainingen weer van start. We hebben er zin in! Jullie ook? 

De eerste training is, vanwege de vakantietijd, nog 1 keer volgens het schema van de instuif: 

 • Dames vanaf 19.30 tot 21.00
 • Heren vanaf 21.00 tot 22.30

Locatie: sporthal Kerkpolder.

Vanaf 22 augustus volgen we dan het nieuwe schema wat zo spoedig mogelijk bekend gemaakt wordt. 

Tot snel in de zaal! 

Geslaagde lasergame en blacklight avond jeugd!

Afgelopen zaterdag 2 april heeft de jeugd weer de eerste Super Saturday gehad na de corona maatregelen. Hiervoor zijn er twee activiteiten tegelijkertijd georganiseerd. De helft van de hal was omgebouwd als lasergame-hal en de andere helft tot blacklight hal.

Dankzij de inzet van de vrijwilligers heeft de jeugd een zeer geslaagde avond gehad! Op naar weer veel leuke Super Saturday’s komende seizoenen…….

Coronaprotocol per 26-1-2022

Goed nieuws na de afgelopen persconferentie: De competitie mag weer opgestart worden en ook toeschouwers zijn weer welkom!

Hieronder een update van de corona maatregelen die nu bij VVV Delta gelden:

 1. Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar die toegang tot de sporthal wil. Uitzondering geldt alleen voor iedereen die een vrijwilligers- of beroepsmatige taak heeft zoals scheidsrechters, tellers en coaches, en alléén tijdens de beoefening ervan.
 2. VVV Delta vrijwilligers voeren de corona check uit bij binnenkomst
 3. Dragen van een mondkapje is verplicht op alle plaatsen in de sporthal voor iedereen vanaf 13 jaar, tenzij je volleybalt.
 4. Overal dient onderling 1,5 meter afstand gehouden te worden (behalve tijdens het volleybal) .
 5. Toeschouwers zijn welkom tot 22:00u en dienen daarna de sportzaal te verlaten.

Ook de kantine is weer geopend tot 22:00u. Bovenstaande regels blijven van toepassing en daarnaast geldt:

 • een vaste zitplaats in de kantine
 • eenmaal op de zitplaats mag het mondkapje af, maar bij verplaatsing dient het weer opgezet te worden.
 • na 22:00u blijft de kantine open voor afhalen van drinken.

Speciaal voor de bezoekende teams: jullie kunnen bij aankomst de zij-ingang van de sporthal gebruiken. Deze komt direct uit bij de ingang naar de sporthal en de kleedkamers.

Nieuwe Corona-maatregelen 19-12-2021

Beste allemaal,

Hoogstwaarschijnlijk hebben jullie ook de (uitkomsten van) de persconferenentie van vanavond gehoord. Helaas betekent dit ook dat alle binnensportlocaties dicht moeten. Dit gaat morgen ochtend al in, en blijft (tot we tegenbericht ontvangen) gelden tot en met 14 januari.

Dit betekent dus helaas ook dat de trainingen die morgen gepland stonden niet door kunnen gaan en dat er ook tot en met 14 januari geen trainingen georganiseerd zullen worden.

Zo gauw de maatregelen versoepeld worden zullen we wederom onderzoeken welke ruimte die bieden om de trainingen weer op te kunnen starten.

Groetjes van het bestuur,


Coronalprotocol per 13-11-’21

 De nieuwe maatregelen zijn ingegaan per 13 November 18:00u en gelden in ieder geval tot 4 december 2021.  Hieronder een samenvatting van de voornaamste implicaties voor VVV Delta. 

 1. Sporten in groepsverband blijft onveranderd mogelijk, zowel voor trainingen als wedstrijden. Dit geldt voor alle teams, jeugd, senioren en recreanten. Tijdens de wedstrijden en trainingen is het NIET nodig om 1,5 meter afstand te houden.
 2. Buiten het veld is het uiteraard wel nodig alle basisregels (inclusief 1,5m afstand) aan te houden.
 3. Het coronatoegangsbewijs blijft verplicht binnen alle faciliteiten bij VVV Delta (sporthal, sportkantine, kleedkamers) voor iedereen vanaf 18 jaar, met uitzondering van de vrijwilligers zoals verderop genoemd. In aanvulling op de QR code is ook altijd een identiteitsbewijs nodig.
 4. We vragen jullie allemaal alleen de zij-ingang nog te gebruiken. Dit om het verkeer tussen voetbal en volleybal duidelijk te scheiden voor de toegangscontroles.
 5. Er is geen publiek toegestaan tijdens de wedstrijden en trainingen. Dit geldt dus uitdrukkelijk ook voor amateursport bij VVV Delta. Alleen vrijwilligers die op dat moment een functie vervullen krijgen toegang. Dit zijn dus coaches, scheidsrechters, tellers, zaalwachten (inclusief corona toegangscontrole) en bardienst. Andere vrijwilligers mogen alleen toegang krijgen zolang zij een taak vervullen waarvoor ze op locatie moeten zijn.
 6. De kantine is vanaf 20:00 uur gesloten. En vóór die tijd is uiteraard een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar, ook voor vrijwilligers die geen aan de kantine gerelateerde taak hebben.
 7. Een mondkapje dragen in de sporthal is niet verplicht omdat een coronatoegangsbewijs gebruikt wordt voor toegang.

Voor jeugdwedstrijden specifiek (zaterdag):

Publiek is de komende tijd helaas niet meer welkom, ook niet bij jeugdwedstrijden. Dat betekent dat in praktijk alleen coaches, scheidsrechters en tellers aanwezig zijn in de zaal. We tellen hieronder ook mee de strikt noodzakelijke ‘rijouders’ voor het brengen en halen van de kinderen. Afhankelijk van teamgrootte zijn dat maximaal 2-3 ouders.

We zijn ook in deze situatie verplicht coronatoegangscontroles uit te voeren. De nadruk ligt dan hier niet bij de coronacheck zelf, maar vooral op het voorkomen dat er extra toeschouwers mee de zaal in komen.

De controles zullen ook nu plaatsvinden bij de ingang van de hal. We willen jullie daarom vragen alleen nog de zij-ingang van de sporthal te gebruiken en niet via de kantine binnen te komen.

Coronaprotocol per 6-11-2021

Helaas hebben wij met nieuwe maatregelen te maken. Dit houdt in dat er ook voor ons een aantal zaken gelden vanaf zaterdag. Het is vanaf dan verplicht om een coronaltoegangsbewijs (QR-code) te hebben bij het binnensporten. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder.  

Zowel bij de trainingen als wedstrijden is het verplicht voor iedereen die de kantine, zaal of kleedkamer betreedt om de QR-code te hebben. 

Wedstrijdavonden senioren
Bij wedstrijdavonden willen wij vragen alleen de deur van de kantine te gebruiken. Hier worden de codes gescand.

De bedoeling is dat er vanaf kwart voor 7 wordt gescand. Iedereen die dan al in de kantine zit moet ook de QR-code laten zien.

Jeugdwedstrijden (en senioren teams) op zaterdag
Bij wedstrijden op zaterdag worden bij aanvang van de wedstrijd de codes gescand van iedereen die 18 jaar en ouder is. Publiek, inclusief begeleidende ouders zijn dus ook verplicht de QR-code te laten zien. 

Voor toegang tot de kantine kan er mogelijk separaat om een toegangsbewijs gevraagd worden door het barpersoneel.

Recreanten wedstrijden
Bij de recreanten scannen de aanvoerders van de thuisspelende teams de QR codes om van beide teams en toeschouwers bij aanvang.

Coronaprotocol competitie t/m 24-09-2021

Dit is de meest recente versie van het Corona protocol van VVV Delta. Deze versie is opgesteld op 17-9-2021.

Sportlocaties mogen honderd procent van hun capaciteit op anderhalve meter afstand gebruiken en niemand hoeft tijdens het sporten onderling afstand te houden als dit de sportbeoefening in de weg staat.

Wedstrijden

Wedstrijden zijn voor iedereen toegestaan en publiek is bij amateurwedstrijden en -trainingen welkom, met inachtneming van de anderhalve meter afstand en met vaste zitplaatsen. Vaste zitplaatsen houdt bij ons in de banken naast de velden, bij voorkeur uit de buurt van plekken op de banken die ingenomen worden door reservespelers. Heen en weer lopen door toeschouwers mag niet.
Bezoekers laten zich registreren bij de aanvoerder of evt. coach van het spelende thuisteam, die dit noteert.
Clubleden die op dezelfde avond spelen en willen kijken hoeven zich niet te registreren.

Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 12 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Voor/na de wedstrijd

 • Douchen is toegestaan met inachtneming van de 1.5 m maatregelen.
 • Bij de kleedkamers zelf de drukte in de gaten houden, en indien te druk op een later moment van de kleedkamers gebruik maken.
 • Om drukte in de kleedkamers bij aankomst te verminderen het advies om, indien mogelijk, omgekleed naar de zaal te komen. En indien men al omgekleed is dan via één van de de zij-ingangen bij de zaal de zaal te betreden, dus niet via de kantine.
 • Bij verlaten van de zaal dit liefst via de zij-ingangen, om kruisverkeer tussen de wedstrijden te verminderen.

Kantine

 • Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Zelfbediening is toegestaan.
 • 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden, dat is voor de kerkpolderkantine ca 50 exclusief terras. Bij een vol bezette speelavond (4 wedstrijden tegelijk) betekent dit alleen toegang voor de thuisteams. Bezoekende clubs kunnen er alleen bij als er ruimte voor is of om even snel iets halen. Bij grote drukte adviseren we van het terras gebruik te maken.
 • Entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen zijn niet toegestaan, en er mag geen harde muziek gedraaid worden.
 • De kantine moet gesloten worden uiterlijk 00:00 uur.

Recreanten

 • Recreanten volgen dezelfde regels voor trainen en wedstrijden in Kerkpolder en Hoornbloem als de competitie spelende senioren.