Beste leden

Verdrietig willen wij mededelen dat een van onze leden Frans Godeschalk, speler van Heren 6 , onverwachts afgelopen zondag op 61 jarige leeftijd is overleden.
Frans heeft 26 jaar bij onze club gespeeld. Wij wensen de nabestaanden en Heren 6 veel sterkte met het verlies.

Groeten van het bestuur van VVV Delta

7 januari: Oliebollentoernooi!

Om 2023 feestelijk te beginnen organiseert de FeestCie op 7 januari weer het jaarlijkse Oliebollentoernooi! Dit jaar met als thema “Uit je oliebol op het boogie bal”.

Neem al je teamgenoten, vrienden, familie, e.d. mee, trek je feestelijkste disco-outfit aan en kom gezellig een balletje slaan!

Aanvang: 19:30. Locatie: Sporthal Kerkpolder

Aansluitend is er weer een mooi feestje om tot in de kleine uurtjes je goede voornemens te vergeten!

Je kan je inschrijven met dit formulier. Teams worden in principe zoveel mogelijk gemixt door ons samengesteld, maar als je met specifieke mensen samen wilt spelen kunnen we daar natuurlijk rekening mee houden.

Met feestelijke groeten,

De feestcommissie 

Ook dit jaar doen we weer mee met de Grote Clubactie. De jongste leden (mini’s en c’s) zijn al hard bezig om loten te verkopen.

Tot nu toe hebben zij al € 140 opgehaald. Lekker bezig!

Maar ook alle andere leden kunnen hun steentje bijdragen. Koop nu je lot via onderstaande QR-code:

Of via onze verkooppagina: https://lot.clubactie.nl/lot/volleybalvereniging-delta/210758

Mochten jullie vragen hebben dan kun je contact opnemen met Monica Gronsveld (monica.gronsveld@ziggo.nl)

Algemene Ledenvergadering

Beste (ouders van) leden van volleybalvereniging VVV Delta,

We zijn het seizoen weer enthousiast gestart met volleyballen en nu wordt het weer tijd voor de Algemene Leden Vergadering.
Deze zal worden gehouden op Donderdag 6 oktober 2022 in Sporthal Kerkpolder.

Bij dezen nodig ik u van harte uit om deze ledenvergadering bij te wonen.

De (voorlopige) Agenda van de Ledenvergadering VVV Delta – 6 oktober 2022 is als volgt:

Locatie is de bestuursruimte van Sporthal Kerkpolder,
aanvang is om 20:15 uur.

De agenda is als volgt:

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de ALV 2021
 4. (Kort) algemeen jaarverslag 2021 – 2022
 5. Financieel verslag
  1. Jaarverslag en balans.
  2. Verslag Kascommissie
  3. Decharge Bestuur
  4. Begroting komende seizoen
 6. Activiteitenplan (voor zover afwijkend van andere jaren).
 7. Nieuw Huishoudelijk reglement
  Graag vooraf doornemen*, want we gaan dit niet per pagina doornemen,
  alleen vragen en opmerkingen verwerken.
 8. Bemensing bestuur
 9. Bemensing van de commissies
 10. Verkiezing Kascommissie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

*  Relevante documenten zijn hier te vinden :
    http://vvvdelta.nl/bestanden-alv/

 Cor Fransen

Voorzitter VVV Delta.

Seizoen 2022-2023

We gaan weer beginnen! Het nieuwe seizoen staat voor de deur en vanaf 15 augustus gaan de zaaltrainingen weer van start. We hebben er zin in! Jullie ook? 

De eerste training is, vanwege de vakantietijd, nog 1 keer volgens het schema van de instuif: 

 • Dames vanaf 19.30 tot 21.00
 • Heren vanaf 21.00 tot 22.30

Locatie: sporthal Kerkpolder.

Vanaf 22 augustus volgen we dan het nieuwe schema wat zo spoedig mogelijk bekend gemaakt wordt. 

Tot snel in de zaal! 

Geslaagde lasergame en blacklight avond jeugd!

Afgelopen zaterdag 2 april heeft de jeugd weer de eerste Super Saturday gehad na de corona maatregelen. Hiervoor zijn er twee activiteiten tegelijkertijd georganiseerd. De helft van de hal was omgebouwd als lasergame-hal en de andere helft tot blacklight hal.

Dankzij de inzet van de vrijwilligers heeft de jeugd een zeer geslaagde avond gehad! Op naar weer veel leuke Super Saturday’s komende seizoenen…….

Coronaprotocol per 26-1-2022

Goed nieuws na de afgelopen persconferentie: De competitie mag weer opgestart worden en ook toeschouwers zijn weer welkom!

Hieronder een update van de corona maatregelen die nu bij VVV Delta gelden:

 1. Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar die toegang tot de sporthal wil. Uitzondering geldt alleen voor iedereen die een vrijwilligers- of beroepsmatige taak heeft zoals scheidsrechters, tellers en coaches, en alléén tijdens de beoefening ervan.
 2. VVV Delta vrijwilligers voeren de corona check uit bij binnenkomst
 3. Dragen van een mondkapje is verplicht op alle plaatsen in de sporthal voor iedereen vanaf 13 jaar, tenzij je volleybalt.
 4. Overal dient onderling 1,5 meter afstand gehouden te worden (behalve tijdens het volleybal) .
 5. Toeschouwers zijn welkom tot 22:00u en dienen daarna de sportzaal te verlaten.

Ook de kantine is weer geopend tot 22:00u. Bovenstaande regels blijven van toepassing en daarnaast geldt:

 • een vaste zitplaats in de kantine
 • eenmaal op de zitplaats mag het mondkapje af, maar bij verplaatsing dient het weer opgezet te worden.
 • na 22:00u blijft de kantine open voor afhalen van drinken.

Speciaal voor de bezoekende teams: jullie kunnen bij aankomst de zij-ingang van de sporthal gebruiken. Deze komt direct uit bij de ingang naar de sporthal en de kleedkamers.

Nieuwe Corona-maatregelen 19-12-2021

Beste allemaal,

Hoogstwaarschijnlijk hebben jullie ook de (uitkomsten van) de persconferenentie van vanavond gehoord. Helaas betekent dit ook dat alle binnensportlocaties dicht moeten. Dit gaat morgen ochtend al in, en blijft (tot we tegenbericht ontvangen) gelden tot en met 14 januari.

Dit betekent dus helaas ook dat de trainingen die morgen gepland stonden niet door kunnen gaan en dat er ook tot en met 14 januari geen trainingen georganiseerd zullen worden.

Zo gauw de maatregelen versoepeld worden zullen we wederom onderzoeken welke ruimte die bieden om de trainingen weer op te kunnen starten.

Groetjes van het bestuur,


Coronalprotocol per 13-11-’21

 De nieuwe maatregelen zijn ingegaan per 13 November 18:00u en gelden in ieder geval tot 4 december 2021.  Hieronder een samenvatting van de voornaamste implicaties voor VVV Delta. 

 1. Sporten in groepsverband blijft onveranderd mogelijk, zowel voor trainingen als wedstrijden. Dit geldt voor alle teams, jeugd, senioren en recreanten. Tijdens de wedstrijden en trainingen is het NIET nodig om 1,5 meter afstand te houden.
 2. Buiten het veld is het uiteraard wel nodig alle basisregels (inclusief 1,5m afstand) aan te houden.
 3. Het coronatoegangsbewijs blijft verplicht binnen alle faciliteiten bij VVV Delta (sporthal, sportkantine, kleedkamers) voor iedereen vanaf 18 jaar, met uitzondering van de vrijwilligers zoals verderop genoemd. In aanvulling op de QR code is ook altijd een identiteitsbewijs nodig.
 4. We vragen jullie allemaal alleen de zij-ingang nog te gebruiken. Dit om het verkeer tussen voetbal en volleybal duidelijk te scheiden voor de toegangscontroles.
 5. Er is geen publiek toegestaan tijdens de wedstrijden en trainingen. Dit geldt dus uitdrukkelijk ook voor amateursport bij VVV Delta. Alleen vrijwilligers die op dat moment een functie vervullen krijgen toegang. Dit zijn dus coaches, scheidsrechters, tellers, zaalwachten (inclusief corona toegangscontrole) en bardienst. Andere vrijwilligers mogen alleen toegang krijgen zolang zij een taak vervullen waarvoor ze op locatie moeten zijn.
 6. De kantine is vanaf 20:00 uur gesloten. En vóór die tijd is uiteraard een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar, ook voor vrijwilligers die geen aan de kantine gerelateerde taak hebben.
 7. Een mondkapje dragen in de sporthal is niet verplicht omdat een coronatoegangsbewijs gebruikt wordt voor toegang.

Voor jeugdwedstrijden specifiek (zaterdag):

Publiek is de komende tijd helaas niet meer welkom, ook niet bij jeugdwedstrijden. Dat betekent dat in praktijk alleen coaches, scheidsrechters en tellers aanwezig zijn in de zaal. We tellen hieronder ook mee de strikt noodzakelijke ‘rijouders’ voor het brengen en halen van de kinderen. Afhankelijk van teamgrootte zijn dat maximaal 2-3 ouders.

We zijn ook in deze situatie verplicht coronatoegangscontroles uit te voeren. De nadruk ligt dan hier niet bij de coronacheck zelf, maar vooral op het voorkomen dat er extra toeschouwers mee de zaal in komen.

De controles zullen ook nu plaatsvinden bij de ingang van de hal. We willen jullie daarom vragen alleen nog de zij-ingang van de sporthal te gebruiken en niet via de kantine binnen te komen.