Trainingsschema Beachvolleybal vanaf 20 maart

Hier het schema voor Corona-beachen vanaf 20 Maart 2021. Het schema blijft geldig totdat de overheid de regels voor sporten wijzigt.

Er mag alleen in groepen van 4 (ouder van 26) gespeeld per tijdsblok. Extra spelers mogen niet rouleren, en ook mag niet tussendoor gewisseld worden met het viertal op het andere veld.
Ouder dan 26 moet ook tijdens het spel 1.5 m aanhouden.
Voor en na het beachen geen groepjes vormen om gezellig te klets en/of te drinken.

Zorg dat je sleutels hebt om toegang tot het complex te krijgen en sleutels van het beachhok. De voetbal vereniging heeft ons verzocht tijdens het spelen het toegangshek van het complex dicht te doen.
Heb je als viertal geen sleutelset probeer op tijd sleutels te lenen bij de aanvoerder/sleutelbezitter van je eigen competitieteam.
Als laatste avondploeg niet vergeten het kunstlicht uit te schakelen.
De procedure hoe dit moet is op te vragen bij het bestuur.

We wensen jullie veel speelplezier de komende tijd en uiteraard mooi beachweer.

Coronaprotocol Herstart Trainingen

Algemeen

 • Trainingen voor senioren en recreanten kunnen weer hervat worden.
 • De competitie ligt in ieder geval tot dit jaar stil.
 • Houd je aan de algemene coronarichtlijnen van het RIVM.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Zoals het er nu uitziet, komt er vanaf 1 december een mondkapjesplicht binnen publieke ruimtes. Bij het sporten en training geven mag het mondkapje af.

Trainingsrooster

 • Er wordt getraind in groepen van vier personen per veld exclusief trainer.
 • Teams gaan weer trainen op hun gebruikelijke trainingstijd, maar met een kleine aanpassing. Voor vroege teams stopt de training 5 minuten eerder en voor late teams start de trainer 5 minuten later. De aangepaste roostertijden staan op de website.
 • Teams bepalen zelf welke vier teamleden op de training zijn en houden dit zelf bij voor eventueel bron- en contactonderzoek.
 • Het is aan leden om zelf de afweging te maken of ze op deze manier willen trainen. Wanneer iemand zich niet prettig voelt bij het idee en liever geen gebruik maakt van de trainingsmogelijkheden, verwachten we dat dit binnen een team of trainingsgroep niet wordt aangerekend.
 • Voor Heren 4/5/6 wordt een extra trainingsmogelijkheid georganiseerd. Hier krijgen zij los bericht over.

Voor de training

 • De kantine in de Kerkpolder en Hoornbloem zijn gesloten en de kleedkamers worden niet gebruikt, dus kom omgekleed naar de sporthal.
 • Ontsmet je handen bij binnenkomst.
 • In de Kerkpolder komen spelers binnen via de ingang tussen de kantine en de sporthal.
 • In de Hoornbloem komen spelers binnen via de hoofduitgang aan de voorzijde en verlaten ze de sporthal via de uitgang aan de zijkant.
 • Houd bij de banken afstand van elkaar door je spullen gespreid neer te zetten.
 • Elk team heeft één kant van het veld om spullen, zoals sporttassen en bidons, neer te leggen. Dit voorkomt mengen tussen teams.
 • Er mag gebruik worden gemaakt van het toilet in de kleedkamers.

 Tijdens de training

Na de training

 • De kleedkamers worden niet gebruikt, dus er kan niet gedoucht worden.
 • Blijf niet hangen om na te praten maar ruim snel op en verlaat de sporthal.
 • Verlaat de sporthal via de dichtstbijzijnde nooduitgang, tenzij je af moet sluiten.
 • Teams die vroeg trainen de gebruikte ballen na de training ontsmetten.

Jeugd

 • Tijdens de verzwaarde maatregelen heeft de jeugd kunnen trainen op de tijdstippen van de senioren. Nu de senioren weer gaan trainen, komen deze te vervallen.
 • De coronamaatregelen zijn verder niet veranderd.
 • Zoals het er nu naar uitziet, gaat er voor jeugd ouder dan 13 jaar vanaf 1 december een mondkapjesplicht gelden in publieke ruimtes. Bij het sporten mag het mondkapje af.
 • De jeugdtrainingen stoppen vijf minuten eerder om mengen met daaropvolgende teams te voorkomen.

Recreanten

 • Recreanten bepalen onderling wie er naar de training gaan, zolang het maximum van vier spelers per veld niet wordt overschreden.
 • Wanneer blijkt dat niet alle velden worden gebruikt, het verzoek dit door te geven aan het bestuur. Dan kan een andere trainingsgroep hier gebruik gaan maken van het vrije veld.
 • Spelers blijven gedurende de training met hetzelfde groepje op hetzelfde veld.
 • Verder gelden de algemene regels voor de Hoornbloem en de Kerkpolder zoals ze ook voor de senioren gelden.

 Openen/afsluiten Kerkpolder

 • Op maandagavond openen de jeugdtrainers. Zij zetten de ventilatie aan.
 • Late zaalwacht sluit af. Het rooster van de zaalwacht is te vinden op de website.
 • Afsluitinstructies zullen worden verstuurd naar teams die in de Kerkpolder trainen.
 • Zaalwachten moeten extra opletten dat ze de sleutel van de sporthal bij zich hebben.

Corona protocol competitie VVV Delta

Wijziging 13-10-2020: De gehele competitie is stopgezet t/m 10-11-20. De jeugdteams (leden tot 18 jaar) mogen wel trainen, zonder publiek. Volwassen begeleiders vragen we wel om de overige corona regels te respecteren, dus 1,5 m afstand houden en mondkapjes dragen bij verplaatsingen in binnen ruimten

Wijziging 8-10-2020: Verduidelijking dat er buiten moet worden gewacht als veld niet vrij is. Wijziging looproute in de zaal. Aanvulling schoonmaken materiaal tussen wedstrijden door. Toevoeging mondkapjes.

Dit is de meest recente versie van het Corona protocol van VVV Delta. Deze versie is opgesteld op 1-10-2020 naar aanleiding van de aangekondigde landelijke verscherpte maatregelen.

Algemeen

 • De kantine van de Kerkpolder en het buitenterras is gesloten. Er is geen mogelijkheid hier plaats te nemen. Ook kan je geen eten en drinken meer verkrijgen. De kantine van de Hoornbloem is geopend tot 22.00.
 • Mondkapjes: De hal is een openbare ruimte, het gebruik wordt aangeraden maar niet verlplicht
 • Kom bij voorkeur omgekleed aan bij de sporthal om verkeer bij de kleedkamers te voorkomen.
 • Ontsmet je handen bij binnenkomst en verlaten van de Sporthal.
 • Op competitiedagen is er een corona-coördinator aanwezig. Deze is duidelijk herkenbaar aan een oranje hesje. Volg zijn of haar aanwijzingen op.
 • Het is niet mogelijk om in de gangen of te kleedkamers te wachten. Is het veld nog niet vrij, dan moet je buiten wachten. Bij heel slecht weer kan de corona-coördinator eventueel toestemming geven binnen te wachten.
 • Houd buiten de wedstrijden om 1,5m afstand met personen van 18 jaar of ouder, ook als je naast het veld staat of zit. 
 • Voor uitwedstrijden: check voordat je naar een wedstrijd gaat de website van de vereniging voor de meest recente informatie over de maatregelen van de betreffende vereniging.
 • Sleutelhouders krijgen een aparte mail met extra instructies voor het openen en afsluiten van de Kerkpolder.

Zaalwacht vroeg

 • De zaalwacht zorgt dat er een fles handdesinfectie bij de ingang van de hal staat en bij elk veld een fles desinfectiemiddel (deze liggen in het materiaalhok van VVV Delta). Ontsmettingsmiddelen zijn te vinden in het materiaalhok.
 • Het team dat vroege zaalwacht heeft opent via de kantine en schakelt alarm af en haalt sleutels op om deuren te openen. We huren zaal vanaf 18:45 op vrijdag en 12:45 op zaterdag (bij aanvang wedstrijden om 19:15 resp. 13:15)
 • De vroege zaalwacht sluit na openen zaal weer de buitendeur van kantine en deur naar de zijingang met de kantine.

Zaalwacht laat

 • Ruim desinfecteer spullen op
 • Sluit de hal en daarna kantine af en zet het alarm erop.

Looproute

 • Ingang van de sporthal Kerkpolder is via de zijdeur in de gang, tussen kantine en zaal, naar binnen en dan gelijk rechts.
 • Veld 3 en 4 verlaten de sportaccomodatie via de zijingang. Veld 1 en 2 verlaten de zaal via de nooduitgang en kunnen indien nodig via de ingang de kleedkamers bereiken.
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van de kleedkamers, houd je in de gang langs de kleedkamers rechts.

Voor de wedstrijd

 • Kom omgekleed naar de wedstrijden en trainingen
 • Het is niet of bij uitzondering mogelijk in de gang of in de kleedkamers te wachten. Hier kan niet met alle teams 1.5 meter afstand worden gehouden.
 • Kom daarom ook niet eerder naar de wedstrijd. Als het veld nog niet vrij is, moet je buiten wachten,
 • De vroege wedstrijden zijn met een kwartier vervroegd om de wisseling rustiger te laten verlopen, dit is terug de vinden in het wedstrijdschema. Er moet stipt op tijd begonnen worden. We verzoeken scheidsrechters te houden aan de tijden voor inspelen zoals in de spelregels zijn vermeld.
 • Op vrijdagavond geldt voor de 2e wedstrijdronden dat de velden pas om 21:15 beschikbaar zijn (zaterdag 15:15). Loop niet de zaal in als het veld niet vrij is. De coördinator geeft aan wanneer je naar binnen kan.
 • Check voor de wedstrijd op welk veld je speelt. Dit is te vinden in de Mijn Volleybal app of in het DWF. Loop naar het juiste veld.

Tijdens wedstrijd

 • In zowel Kerkpolder als De Hoornbloem is geen publiek toegestaan bij de wedstrijden (uitzondering: zie jeugd)
 • Spelers, begeleiding, teller en scheidsrechter worden automatisch al geregistreerd via het DWF (Digitale Wedstrijd Formulier). Omdat publiek niet is niet toegestaan, is verdere registratie niet nodig. (uitzondering: zie jeugd)
 • Vermijd voor, tijdens en na de wedstrijd zoveel mogelijk fysiek contact en hard stemgebruik. De scheidsrechter mag dit met een overtreding bestraffen indien deze dit nodig acht!  
 • Desinfecteer de spelersbank (wanneer deze gebruikt is) voor elke veldwissel. 

Na de wedstrijd

 • Het Delta team ontsmet direct na de wedstrijd de wedstrijdstoel, wedstrijdbal, teltafel en netpalen.
 • Verlaat na je wedstrijd de zaal, en blijf niet hangen om de wedstrijd na te bespreken of andere teams aan te moedigen.
 • Gelieve, indien mogelijk, thuis te douchen en om te kleden.  
 • Kleedkamers zijn open voor gebruik. Houdt in de kleedkamer en onder de douches 1.5 meter afstand.
 • Er zijn thuis- en uit-kleedkamers om te drukte in de kleedkamers te spreiden.
 • Het nuttigen van alcohol of andere versnaperingen in de kleedkamers is niet toegestaan.

Trainingen

 • Leg je spullen met het team aan één speelhelft van het veld. Hierdoor kruis je bij het wisselen niet met de teams die na of voor jou trainen.

Kantine

 • De kantine van de Kerkpolder is gesloten. Er is geen mogelijkheid hier plaats te nemen. Ook kan je geen eten en drinken meer verkrijgen.
 • Het buitenterras van de Kerkpolder mag niet worden gebruikt
 • In de Kerkpolder is er een drankenautomaat die wordt bijgevuld door de voetbal. Deze werkt alleen met muntgeld.
 • De kantine van de Hoornbloem is geopend tot 22.00.

Jeugd

 • Ouders van thuisspelende jeugd mogen niet als publiek bij de wedstrijd aanwezig zijn.
 • Ouders van uitspelende teams die hun kinderen naar de wedstrijd hebben gereden, zijn onderdeel van de begeleiding van het team en mogen bij de wedstrijden in de zaal aanwezig zijn. Hierbij is het verzoek om het aantal ouders niet groter te laten zijn dan noodzakelijk.
 • Begeleidende ouders die niet al op het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) staan, moeten worden geregistreerd. Hiervoor ligt een lijst klaar bij de ingang van de sporthal naast de desinfectiemiddelen.
 • Jeugd onder de 12 jaar hoeft zich niet aan de 1.5 meter afstand te houden
 • Jeugd tussen de 12 en 18 jaar hoeft onderling geen 1.5 meter afstand te houden, maar houden wel afstand tot volwassenen.

Hoornbloem

 • Ingang van De Hoornbloem is via zijingang bij de parkeerplaats.
 • De kantine van de Hoornbloem is geopend tot 22.00
 • Ook als de kantine is gesloten, kunnen de sleutels voor de ballenkasten worden opgehaald, want er zal iemand van de Hoornbloem aanwezig zijn.

Recreanten

 • Recreanten volgen dezelfde regels voor trainen en wedstrijden in Kerkpolder en Hoornbloem als de competitie spelende senioren.

Geslaagde clinic TeamNL Beach tour voor de jeugd

Beachvolleyballers Julia Wouters en Katja Stam van TeamNL hebben op woensdag 1 juli aan de jeugd van VVV Delta een beachvolleybalclinic gegeven namens de beachtour van de NeVoBo. Eerder die dag won Stam haar eerste toernooi sinds corona in het eredivisie beachvolleybal in Zaanstad.

De jeugd kreeg alle tips en tricks over het beachvolleybal te horen en konden dit in de praktijk brengen. Dit resulteerde in flink wat rennen, springen en zandhappen. De ouders zullen nog lange tijd zand in de wasmachine terugvinden. Naderhand was er uitgebreid de tijd voor vragen en natuurlijk selfies.

Julia Wouters en Katja Stam geven beach clinic bij de Kerkpolderhal

Trainingen (update 14 mei)

Zoals jullie weten kan er vanaf 11 mei weer buiten gesport worden door de senioren, de jeugd traint al sinds 4 mei. Eerder is aangegeven dat je per team kan aanmelden. Wij hebben gisteren toestemming gehad van de gemeente en de trainingen gaan op 18 mei van start.

Graag willen wij nog de heren van de Beachcommissie en vrijwilligers bedanken voor het opbouwen van de beachvelden! Ook wordt er een grasvolleybalveld opgebouwd op veld 3 van de voetbal.

Lees de bijgevoegde posters onder aan dit bericht goed door.

Hieraan willen wij het volgende toevoegen:

 • De Beachvelden zijn alleen te gebruiken tijdens de daarvoor aangewezen tijdsloten. Dit om te veel aanwezigen te voorkomen en wij zijn verplicht de trainingsschema’s door te sturen naar de gemeente. Gebruik op eigen initiatief is absoluut niet toegestaan.
 • Tussen de trainingen zit een kwartier zodat groepen elkaar niet kruizen, blijf dus niet hangen en verlaat na de training binnen 5 minuten het terrein. Ook zitten op het terras van de kantine is niet toegestaan.
 • Er  mag getraind worden met 6 personen per veld (op de 2 beachvelden dus 12 personen). 1,5 meter afstand blijft gelden, houdt hier rekening mee met de oefeningen.
 • De voetbal heeft een routing uitgezet, het grote hek dient als ingang en het kleine hek aan de fietsenstalling als uitgang.
 • Fietsen kunnen worden geparkeerd bij de beachvelden om drukte bij de fietsenstalling te voorkomen.
 • De sleutel van het beachhok hangt in de kantine aan het sleutelrek. Daarnaast komen er beachsleutels voor aan de sleutelbossen van de teams, meer informatie volgt hier over.
 • In het beachhok bevinden zich schoonmaakmiddelen en handsanitizer (in de plantenspuit). Maak je handen voor en na de training schoon. Reinig na de training de ballen en ander gebruikte materialen.

Opstarten Beachvelden:

 • Pak de beachsleutel in de kantine. Doe de deur van de kantine ook weer direct op slot. (let op of het alarm er op staat)
 • Open het beachhok en span de netten via de zwarte spanbanden.

Afsluiten Beachvelden:

 • Ontspan de netten via de zwarte spanbanden.
 • Zorg dat ALLE ballen weer netjes en schoon in het hok liggen.
 • Zorg dat het beachhok weer op slot zit en hang de sleutel in de kantine.
 • Wanneer er geen voetbal aanwezig is:
  • Zet het alarm op de kantine.
  • Doe de hekken op slot.

Trainingsschema:

Het trainingsschema dat er nu staat is voor komende week en voor op de beachvelden (uitzondering D2). Mocht je liever op een andere tijd willen trainen en/of op een grasvolleybal veld met het team, geef dit door per mail aan het bestuur. Waar mogelijk wordt dit verwerkt in het trainingsschema voor de week er op. 

Houdt je ten allen tijden aan de het trainingsschema. Updates worden op de website (www.vvvdelta.nl) geplaatst.