ALV

We zijn het seizoen weer enthousiast gestart met volleyballen en nu wordt het weer tijd voor de Algemene Leden Vergadering.
Deze zal worden gehouden op Donderdag 28 september 2023 in Sporthal Kerkpolder.

Bij dezen nodig ik u van harte uit om deze ledenvergadering bij te wonen.

De (voorlopige) Agenda van de Ledenvergadering VVV Delta – 28 september 2023 is als volgt:

Locatie is, onder voorbehoud, de bestuursruimte van Sporthal Kerkpolder,
aanvang is om 20:15 uur.

De agenda is als volgt:

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de ALV 2022
 4. (Kort) algemeen jaarverslag 2022 – 2023
 5. Financieel verslag
 1. Jaarverslag en balans.
 2. Verslag Kascommissie
 3. Decharge Bestuur
 4. Begroting komende seizoen
 1. Activiteitenplan.
 2. Hierbij wordt een update gegeven over de beschikbare zaalruimte in de toekomst en het technisch beleid zal worden besproken.
 3. Communicatie met het bestuur. Hierbij bespreken we het proces van afmelden (eind april, begin mei) en andere zaken waarbij het bestuur moet worden geïnformeerd.
 4. Aangepast Huishoudelijk reglement
  Graag vooraf doornemen*, want we gaan dit niet per pagina doornemen,
  alleen vragen en opmerkingen verwerken.
 5. Inventarisatie besteding budget. We hebben de mogelijkheid om een (bescheiden) budget in te zetten voor òf aanpassing van de kleedkamers òf uitbreiding van beachvolleybal mogelijkheden. De keuzes zullen eerst kort worden toegelicht en daarna kan worden gestemd over de keuze.
 6. Bemensing bestuur
 7. Bemensing van de commissies
 8. Verkiezing Kascommissie
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

*  Relevante documenten zijn vanaf 17 september a.s. te vinden op onze site :
    http://vvvdelta.nl/bestanden-alv/

 Cor Fransen

Voorzitter VVV Delta.

Coronaprotocol vanaf 25-9-2021

De eerder gemelde coronaregels voor sporten vervallen.

Kantine: I.v.m met controles verwachten we van bezoekers van de kantine dat ze de Corona QR code hebben (en ID erbij) wanneer verkregen consumpties in de kantine aan tafels of bar worden geconsumeerd.

Heb je geen QR code dan moeten consumpties buiten de kantine worden geconsumeerd. Dat kan buiten of in de kleedkamer.

De kantine wordt om 12 uur gesloten.