Corona protocol competitie VVV Delta

Wijziging 13-10-2020: De gehele competitie is stopgezet t/m 10-11-20. De jeugdteams (leden tot 18 jaar) mogen wel trainen, zonder publiek. Volwassen begeleiders vragen we wel om de overige corona regels te respecteren, dus 1,5 m afstand houden en mondkapjes dragen bij verplaatsingen in binnen ruimten

Wijziging 8-10-2020: Verduidelijking dat er buiten moet worden gewacht als veld niet vrij is. Wijziging looproute in de zaal. Aanvulling schoonmaken materiaal tussen wedstrijden door. Toevoeging mondkapjes.

Dit is de meest recente versie van het Corona protocol van VVV Delta. Deze versie is opgesteld op 1-10-2020 naar aanleiding van de aangekondigde landelijke verscherpte maatregelen.

Algemeen

 • De kantine van de Kerkpolder en het buitenterras is gesloten. Er is geen mogelijkheid hier plaats te nemen. Ook kan je geen eten en drinken meer verkrijgen. De kantine van de Hoornbloem is geopend tot 22.00.
 • Mondkapjes: De hal is een openbare ruimte, het gebruik wordt aangeraden maar niet verlplicht
 • Kom bij voorkeur omgekleed aan bij de sporthal om verkeer bij de kleedkamers te voorkomen.
 • Ontsmet je handen bij binnenkomst en verlaten van de Sporthal.
 • Op competitiedagen is er een corona-coördinator aanwezig. Deze is duidelijk herkenbaar aan een oranje hesje. Volg zijn of haar aanwijzingen op.
 • Het is niet mogelijk om in de gangen of te kleedkamers te wachten. Is het veld nog niet vrij, dan moet je buiten wachten. Bij heel slecht weer kan de corona-coördinator eventueel toestemming geven binnen te wachten.
 • Houd buiten de wedstrijden om 1,5m afstand met personen van 18 jaar of ouder, ook als je naast het veld staat of zit. 
 • Voor uitwedstrijden: check voordat je naar een wedstrijd gaat de website van de vereniging voor de meest recente informatie over de maatregelen van de betreffende vereniging.
 • Sleutelhouders krijgen een aparte mail met extra instructies voor het openen en afsluiten van de Kerkpolder.

Zaalwacht vroeg

 • De zaalwacht zorgt dat er een fles handdesinfectie bij de ingang van de hal staat en bij elk veld een fles desinfectiemiddel (deze liggen in het materiaalhok van VVV Delta). Ontsmettingsmiddelen zijn te vinden in het materiaalhok.
 • Het team dat vroege zaalwacht heeft opent via de kantine en schakelt alarm af en haalt sleutels op om deuren te openen. We huren zaal vanaf 18:45 op vrijdag en 12:45 op zaterdag (bij aanvang wedstrijden om 19:15 resp. 13:15)
 • De vroege zaalwacht sluit na openen zaal weer de buitendeur van kantine en deur naar de zijingang met de kantine.

Zaalwacht laat

 • Ruim desinfecteer spullen op
 • Sluit de hal en daarna kantine af en zet het alarm erop.

Looproute

 • Ingang van de sporthal Kerkpolder is via de zijdeur in de gang, tussen kantine en zaal, naar binnen en dan gelijk rechts.
 • Veld 3 en 4 verlaten de sportaccomodatie via de zijingang. Veld 1 en 2 verlaten de zaal via de nooduitgang en kunnen indien nodig via de ingang de kleedkamers bereiken.
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van de kleedkamers, houd je in de gang langs de kleedkamers rechts.

Voor de wedstrijd

 • Kom omgekleed naar de wedstrijden en trainingen
 • Het is niet of bij uitzondering mogelijk in de gang of in de kleedkamers te wachten. Hier kan niet met alle teams 1.5 meter afstand worden gehouden.
 • Kom daarom ook niet eerder naar de wedstrijd. Als het veld nog niet vrij is, moet je buiten wachten,
 • De vroege wedstrijden zijn met een kwartier vervroegd om de wisseling rustiger te laten verlopen, dit is terug de vinden in het wedstrijdschema. Er moet stipt op tijd begonnen worden. We verzoeken scheidsrechters te houden aan de tijden voor inspelen zoals in de spelregels zijn vermeld.
 • Op vrijdagavond geldt voor de 2e wedstrijdronden dat de velden pas om 21:15 beschikbaar zijn (zaterdag 15:15). Loop niet de zaal in als het veld niet vrij is. De coördinator geeft aan wanneer je naar binnen kan.
 • Check voor de wedstrijd op welk veld je speelt. Dit is te vinden in de Mijn Volleybal app of in het DWF. Loop naar het juiste veld.

Tijdens wedstrijd

 • In zowel Kerkpolder als De Hoornbloem is geen publiek toegestaan bij de wedstrijden (uitzondering: zie jeugd)
 • Spelers, begeleiding, teller en scheidsrechter worden automatisch al geregistreerd via het DWF (Digitale Wedstrijd Formulier). Omdat publiek niet is niet toegestaan, is verdere registratie niet nodig. (uitzondering: zie jeugd)
 • Vermijd voor, tijdens en na de wedstrijd zoveel mogelijk fysiek contact en hard stemgebruik. De scheidsrechter mag dit met een overtreding bestraffen indien deze dit nodig acht!  
 • Desinfecteer de spelersbank (wanneer deze gebruikt is) voor elke veldwissel. 

Na de wedstrijd

 • Het Delta team ontsmet direct na de wedstrijd de wedstrijdstoel, wedstrijdbal, teltafel en netpalen.
 • Verlaat na je wedstrijd de zaal, en blijf niet hangen om de wedstrijd na te bespreken of andere teams aan te moedigen.
 • Gelieve, indien mogelijk, thuis te douchen en om te kleden.  
 • Kleedkamers zijn open voor gebruik. Houdt in de kleedkamer en onder de douches 1.5 meter afstand.
 • Er zijn thuis- en uit-kleedkamers om te drukte in de kleedkamers te spreiden.
 • Het nuttigen van alcohol of andere versnaperingen in de kleedkamers is niet toegestaan.

Trainingen

 • Leg je spullen met het team aan één speelhelft van het veld. Hierdoor kruis je bij het wisselen niet met de teams die na of voor jou trainen.

Kantine

 • De kantine van de Kerkpolder is gesloten. Er is geen mogelijkheid hier plaats te nemen. Ook kan je geen eten en drinken meer verkrijgen.
 • Het buitenterras van de Kerkpolder mag niet worden gebruikt
 • In de Kerkpolder is er een drankenautomaat die wordt bijgevuld door de voetbal. Deze werkt alleen met muntgeld.
 • De kantine van de Hoornbloem is geopend tot 22.00.

Jeugd

 • Ouders van thuisspelende jeugd mogen niet als publiek bij de wedstrijd aanwezig zijn.
 • Ouders van uitspelende teams die hun kinderen naar de wedstrijd hebben gereden, zijn onderdeel van de begeleiding van het team en mogen bij de wedstrijden in de zaal aanwezig zijn. Hierbij is het verzoek om het aantal ouders niet groter te laten zijn dan noodzakelijk.
 • Begeleidende ouders die niet al op het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) staan, moeten worden geregistreerd. Hiervoor ligt een lijst klaar bij de ingang van de sporthal naast de desinfectiemiddelen.
 • Jeugd onder de 12 jaar hoeft zich niet aan de 1.5 meter afstand te houden
 • Jeugd tussen de 12 en 18 jaar hoeft onderling geen 1.5 meter afstand te houden, maar houden wel afstand tot volwassenen.

Hoornbloem

 • Ingang van De Hoornbloem is via zijingang bij de parkeerplaats.
 • De kantine van de Hoornbloem is geopend tot 22.00
 • Ook als de kantine is gesloten, kunnen de sleutels voor de ballenkasten worden opgehaald, want er zal iemand van de Hoornbloem aanwezig zijn.

Recreanten

 • Recreanten volgen dezelfde regels voor trainen en wedstrijden in Kerkpolder en Hoornbloem als de competitie spelende senioren.

Geslaagde clinic TeamNL Beach tour voor de jeugd

Beachvolleyballers Julia Wouters en Katja Stam van TeamNL hebben op woensdag 1 juli aan de jeugd van VVV Delta een beachvolleybalclinic gegeven namens de beachtour van de NeVoBo. Eerder die dag won Stam haar eerste toernooi sinds corona in het eredivisie beachvolleybal in Zaanstad.

De jeugd kreeg alle tips en tricks over het beachvolleybal te horen en konden dit in de praktijk brengen. Dit resulteerde in flink wat rennen, springen en zandhappen. De ouders zullen nog lange tijd zand in de wasmachine terugvinden. Naderhand was er uitgebreid de tijd voor vragen en natuurlijk selfies.

Julia Wouters en Katja Stam geven beach clinic bij de Kerkpolderhal

Trainingen (update 14 mei)

Zoals jullie weten kan er vanaf 11 mei weer buiten gesport worden door de senioren, de jeugd traint al sinds 4 mei. Eerder is aangegeven dat je per team kan aanmelden. Wij hebben gisteren toestemming gehad van de gemeente en de trainingen gaan op 18 mei van start.

Graag willen wij nog de heren van de Beachcommissie en vrijwilligers bedanken voor het opbouwen van de beachvelden! Ook wordt er een grasvolleybalveld opgebouwd op veld 3 van de voetbal.

Lees de bijgevoegde posters onder aan dit bericht goed door.

Hieraan willen wij het volgende toevoegen:

 • De Beachvelden zijn alleen te gebruiken tijdens de daarvoor aangewezen tijdsloten. Dit om te veel aanwezigen te voorkomen en wij zijn verplicht de trainingsschema’s door te sturen naar de gemeente. Gebruik op eigen initiatief is absoluut niet toegestaan.
 • Tussen de trainingen zit een kwartier zodat groepen elkaar niet kruizen, blijf dus niet hangen en verlaat na de training binnen 5 minuten het terrein. Ook zitten op het terras van de kantine is niet toegestaan.
 • Er  mag getraind worden met 6 personen per veld (op de 2 beachvelden dus 12 personen). 1,5 meter afstand blijft gelden, houdt hier rekening mee met de oefeningen.
 • De voetbal heeft een routing uitgezet, het grote hek dient als ingang en het kleine hek aan de fietsenstalling als uitgang.
 • Fietsen kunnen worden geparkeerd bij de beachvelden om drukte bij de fietsenstalling te voorkomen.
 • De sleutel van het beachhok hangt in de kantine aan het sleutelrek. Daarnaast komen er beachsleutels voor aan de sleutelbossen van de teams, meer informatie volgt hier over.
 • In het beachhok bevinden zich schoonmaakmiddelen en handsanitizer (in de plantenspuit). Maak je handen voor en na de training schoon. Reinig na de training de ballen en ander gebruikte materialen.

Opstarten Beachvelden:

 • Pak de beachsleutel in de kantine. Doe de deur van de kantine ook weer direct op slot. (let op of het alarm er op staat)
 • Open het beachhok en span de netten via de zwarte spanbanden.

Afsluiten Beachvelden:

 • Ontspan de netten via de zwarte spanbanden.
 • Zorg dat ALLE ballen weer netjes en schoon in het hok liggen.
 • Zorg dat het beachhok weer op slot zit en hang de sleutel in de kantine.
 • Wanneer er geen voetbal aanwezig is:
  • Zet het alarm op de kantine.
  • Doe de hekken op slot.

Trainingsschema:

Het trainingsschema dat er nu staat is voor komende week en voor op de beachvelden (uitzondering D2). Mocht je liever op een andere tijd willen trainen en/of op een grasvolleybal veld met het team, geef dit door per mail aan het bestuur. Waar mogelijk wordt dit verwerkt in het trainingsschema voor de week er op. 

Houdt je ten allen tijden aan de het trainingsschema. Updates worden op de website (www.vvvdelta.nl) geplaatst.

Trainingen Jeugd vanaf 4 mei

VVV Delta heeft goedkeuring van de gemeente om buiten te sporten met de mini’s en de jeugd. Dit betekent dat vanaf maandag 4 mei de trainingen van start gaan voor de jeugd (12 t/m 18 jaar)en vanaf 11 mei voor de Mini’s (t/m 12 jaar) .

Er wordt getraind op de Beachvelden achter de Kerkpolder sporthal volgens het trainingsschema in de wat onder dit bericht staat. Omdat maar één groep tegelijk kan trainen, kan het zijn dat je op een ander tijdstip en/of andere dag traint.

Onderstaand zijn twee posters toegevoegd, eentje voor de ouders en eentje voor de sportende jeugd. Lees deze goed door. Daaraan wil ik toevoegen:

 • Ouders van de jeugd blijven buiten het hek, bij de mini’s worden de kinderen opgehaald bij het toegangshek en weer naar het hek toegebracht.
 • Bij de jeugd worden trainingen gegeven die voldoen aan voorwaarden, hierdoor kunnen trainingen volledig anders zijn dan je normaal gewend bent.
 • De jeugd van de voetbal start ook, houdt hier rekening mee en geef elkaar de ruimte.
 • Tussen de trainingen zit een halfuur, zodat trainingsgroepen elkaar niet tegenkomen
 • Materialen worden na gebruik ontsmet, de trainer legt de spullen voor aanvang klaar en ruimt deze op na de training.

Trainingen Jeugd (update 29 april)

update 29 april: Op dit moment zijn wij bezig met het bestuur en de jeugdcommissie om een geschikt protocol te maken naar huidige omstandigheden. Zodra alles het toe laat gaan wij de jeugdtrainingen buiten opstarten, meer informatie volgt snel.