Coronaprotocol Herstart Trainingen

Algemeen

 • Trainingen voor senioren en recreanten kunnen weer hervat worden.
 • De competitie ligt in ieder geval tot dit jaar stil.
 • Houd je aan de algemene coronarichtlijnen van het RIVM.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Zoals het er nu uitziet, komt er vanaf 1 december een mondkapjesplicht binnen publieke ruimtes. Bij het sporten en training geven mag het mondkapje af.

Trainingsrooster

 • Er wordt getraind in groepen van vier personen per veld exclusief trainer.
 • Teams gaan weer trainen op hun gebruikelijke trainingstijd, maar met een kleine aanpassing. Voor vroege teams stopt de training 5 minuten eerder en voor late teams start de trainer 5 minuten later. De aangepaste roostertijden staan op de website.
 • Teams bepalen zelf welke vier teamleden op de training zijn en houden dit zelf bij voor eventueel bron- en contactonderzoek.
 • Het is aan leden om zelf de afweging te maken of ze op deze manier willen trainen. Wanneer iemand zich niet prettig voelt bij het idee en liever geen gebruik maakt van de trainingsmogelijkheden, verwachten we dat dit binnen een team of trainingsgroep niet wordt aangerekend.
 • Voor Heren 4/5/6 wordt een extra trainingsmogelijkheid georganiseerd. Hier krijgen zij los bericht over.

Voor de training

 • De kantine in de Kerkpolder en Hoornbloem zijn gesloten en de kleedkamers worden niet gebruikt, dus kom omgekleed naar de sporthal.
 • Ontsmet je handen bij binnenkomst.
 • In de Kerkpolder komen spelers binnen via de ingang tussen de kantine en de sporthal.
 • In de Hoornbloem komen spelers binnen via de hoofduitgang aan de voorzijde en verlaten ze de sporthal via de uitgang aan de zijkant.
 • Houd bij de banken afstand van elkaar door je spullen gespreid neer te zetten.
 • Elk team heeft één kant van het veld om spullen, zoals sporttassen en bidons, neer te leggen. Dit voorkomt mengen tussen teams.
 • Er mag gebruik worden gemaakt van het toilet in de kleedkamers.

 Tijdens de training

Na de training

 • De kleedkamers worden niet gebruikt, dus er kan niet gedoucht worden.
 • Blijf niet hangen om na te praten maar ruim snel op en verlaat de sporthal.
 • Verlaat de sporthal via de dichtstbijzijnde nooduitgang, tenzij je af moet sluiten.
 • Teams die vroeg trainen de gebruikte ballen na de training ontsmetten.

Jeugd

 • Tijdens de verzwaarde maatregelen heeft de jeugd kunnen trainen op de tijdstippen van de senioren. Nu de senioren weer gaan trainen, komen deze te vervallen.
 • De coronamaatregelen zijn verder niet veranderd.
 • Zoals het er nu naar uitziet, gaat er voor jeugd ouder dan 13 jaar vanaf 1 december een mondkapjesplicht gelden in publieke ruimtes. Bij het sporten mag het mondkapje af.
 • De jeugdtrainingen stoppen vijf minuten eerder om mengen met daaropvolgende teams te voorkomen.

Recreanten

 • Recreanten bepalen onderling wie er naar de training gaan, zolang het maximum van vier spelers per veld niet wordt overschreden.
 • Wanneer blijkt dat niet alle velden worden gebruikt, het verzoek dit door te geven aan het bestuur. Dan kan een andere trainingsgroep hier gebruik gaan maken van het vrije veld.
 • Spelers blijven gedurende de training met hetzelfde groepje op hetzelfde veld.
 • Verder gelden de algemene regels voor de Hoornbloem en de Kerkpolder zoals ze ook voor de senioren gelden.

 Openen/afsluiten Kerkpolder

 • Op maandagavond openen de jeugdtrainers. Zij zetten de ventilatie aan.
 • Late zaalwacht sluit af. Het rooster van de zaalwacht is te vinden op de website.
 • Afsluitinstructies zullen worden verstuurd naar teams die in de Kerkpolder trainen.
 • Zaalwachten moeten extra opletten dat ze de sleutel van de sporthal bij zich hebben.